עיקול רכב

עיקול רכב מתבצע כאשר אדם חייב סכום מסוים של כסף.כיום את העיקול מבצעת הרשות להוצאה לפועל והיא אינה יכולה לעקל את הרכב כאשר סכום הרכב עולה על סכום החוב.לדוגמא:אם סכום הרכב הוא 10000 ₪ אין אפשרות לעקל את הרכב כאשר החוב הוא כ 9000 ₪ .
באופן עקרוני לא ניתן לעקל רכב שהחייב אינו בעליו הרשום. גם העובדה שהחייב משתמש ברכב באופן קבע אינה אומרת דבר לגבי העובדה שהוא בעליו. אבל אם יש לך מידע יותר ממוקד לעובדה שהחייב הוא בעליו של הרכב, את יכולה לפנות בבקשה לבית המשפט להצהיר על החייב כבעלים של הרכב ואז לבקש את עיקולו.אבל השימוש ברכב יכול לשמש אותך לרמת החיים של החייב, כגון בחקירת יכולת.אין באמור לעיל משום תחליף לייעוץ משפטי קונקרטי הראוי בנסיבות המקרה.
ננסה להבין מעט מתי אפשר לעקל רכבו של אדם ומהי הפרוצדורה בה אפשר לעקל את רכבו של אדם ?על מנת לבצע עיקול רכב של חייב באמצעות הלשכה להוצאה לפועל ורישום העיקול לאחר מכן במשרד הרישוי, נדרש הזוכה להגיש בקשה ללשכת ההוצאה לפועל ובה לפרט את פרטי החייב והרכב בכלל ומספר הרישוי של הרכב בפרט. מה שקורה בעצם לאחר מכך הוא שמתן הצו על ידי ראש ההוצאה לפועל יכול הזוכה לרשום את העיקול במשרד הרישוי. דרישה זו לאיתור פרטי הרכב ומספר הרישוי שלו מקשים מאוד על הזוכים שכן איתור מספר רישוי של רכב דורש במקרים רבים הפעלת משרד חקירות או חוקר פרטי מה שכרוך כמובן בהוצאות רבות ובעלויות כספיות משמעותיות.
קיימים מקרים רבים בהם גובה החוב בתיק ההוצאה לפועל אינו מצדיק הוצאת הוצאות משמעותיות שכאלו אשר לעתים אף עולות על גובה החוב המקורי ולפיכך בהרבה מקרים הם נאלצים לוותר על אפשרות רישום העיקול. לדבר זה ישנו פתרון פשוט מאוד,הפתרון למצב זה נמצא בהחלטה תקדימית של לשכת ההוצאה לפועל בתל אביב שם נקבע כי בסמכותו של ראש ההוצאה לפועל להטיל עיקול על כלל נכסי החייב על פי מספר תעודת הזהות בלבד, ולפיכך על משרד הרישוי לרשום עיקולי רכב על פי מספר תעודת הזהות של החייב במאגר כלי הרכב המתנהל אצלו.
ישנם אנשים המקבלים את צו העיקול ומה שהם בוחרים לעשות הוא לשחק מן תופסת עם המעקלים.לעיתים ישנם חייבים המודעים לכך שרכבם עוקל וצפוי להיתפס והם עושים כל שביכולתם על מנת להסתירו. חייבים כאלו יחנו את רכבם במקומות מסתור הרחק מעיני זרים.
שלא כבאיתורי מען, פעולת איתור הרכבים הינה פעולה קשה הדורשת מיומנויות מקצועיות ולצורך כך אנו מפעילים את הטובים והמיומנים שבחוקרים הפרטיים לאחר שאותר הרכב, אנו פועלים לחסימתו באמצעות רכבנו ופותחים במשא ומתן מול החייב במטרה לשכנע אותו להגיע להסדר ולפרוע את חובו או לחלופין למסור את מפתחות הרכב. באם נכשלים הניסיונות להגיע להסדר החוב או לקבל את מפתחות הרכב, אנו גוררים את הרכב באמצעות גרר שמתלווה אלינו למשך כל הפעולה, למחסני ההוצאה לפועל.
אז מה עושים כאשר ישנו חוב גדול?וכאשר כבר מתחיל ההוצאה לפועל לדפוק על הדלתות?תביעה מההוצאה לפועל היא אינה דבר נעים, אך ניתן לטפל בה בצורה יעילה, אם פועלים לפי הכללים. מדריך זה מסייע לאדם החייב להבין מהן אפשרויות הפעולה שלו, כיצד עליו לנהוג, אילו מסמכים עליו להגיש, כיצד להימנע מקנסות וריביות על החוב, ובכלל, מהם התהליכים המהירים ביותר והנכונים ביותר לסגירת החוב במלואו. כל האמור במדריך זה הוא בגדר שירות לגולשים. אין לראות במדריך תחליף לייעוץ משפטי או לעיון בנוסח המלא של החוזים והתקנות.
רוצה אני לספר לכם על איך שחררו את רכבי? רכבי נתפס והובל למגרשי לשכת ההוצאה לפועל ביום15.10.03 בשעה17:00. ב"כ התובעת טוען, כי מערכת ההוצאה לפועל מאפשרת תפיסת מעוקלים ביום חמישי אחר-הצהריים, אך המועד בו ניתן להגיש בקשה לשחרור מעוקלים ולשחררם ממחסן ההוצאה לפועל הוא רק ביום ראשון, משמע, שלושה ימים לאחר מכן. ב"כ התובעת ער לעובדה, שלא ניתן לשחרר רכב תפוס ללא צו שיפוטי, אך מלין כי ניתן להגיש בקשות לצווים שיפוטיים רק ביום ראשון.
ב"כ הנתבעת מציין, כי לא היה בידי התובעת צו שיפוטי, המתיר שחרורו של הרכב ממגרש העיקולים – לא ביום חמישי בשעות הערב, ולא ביום שישי למחרתו. ב"כ התובעת לא פנה לקבלת צו שיפוטי אלא ביום ראשון, ולכן סבור ב"כ הנתבעת, כי יש לדחות את טענתה של התובעת בנוגע למועד שחרור הרכב. גם בעניין זה, דעתי היא כדעת ב"כ הנתבעת.
לית מאן מחלוקת , כי שחרור רכב ממחסן המעוקלים יכול להתבצע אך ורק לאחר מתן החלטה שיפוטית בנידון. מר לוי העיד, כי ניתן להגיש בקשות דחופות גם ביום שישי וכי אם ניתן צו שחרור, אפשר לשחרר את הרכב מיד באמצעות אדם שהוא אחראי מחסן.
התובעת לא פנתה - לא ביום חמישי אחה"צ ולא ביום שישי - לקבלת צו שחרור מרשם תורן בלשכת ההוצאה לפועל. הפנייה הראשונה נעשתה בבוקרו של יום ראשון (16.12.01) והרכב שוחרר בו ביום. בנסיבות אלה, מה לה לתובעת כי תלין על פקידי לשכת ההוצאה לפועל.
מאחר שהטלת עיקול מאפשרת למשתכנים לייחד כספים של המערערת המוחזקים בידי צד שלישי לביצוע פסק הדין לכשיינתן, אני סבורה שבמאזן בין האינטרסים של הצדדים גובר האינטרס של המשיבים ודין הערעור להידחות". אמנם אין הבטחה שבכל מקרה תתקבל תוצאה כזו, אולם כאשר הנסיבות מראות כי מדובר בתביעה של ממש, בת סיכויי הצלחה גבוהים, לרוב הטלת העיקול תאושר על ידי בית המשפט, אף על פי שישנם גורמים נוספים העלולים להשפיע על טיב ההחלטה בסוגיות דומות.